Historie oddílu

 

Počátky jachtingu v Duchcově sahají do roku 1950, kdy se začala scházet skupina prvních nadšenců. Zpočátku se seznamovali s vodou pomocí vlastnoručně zhotovených kajaků, brzy ale převládla jejich touha po lodích s bílou plachtou. Donedávna však bylo jedinou možností, jak získat plachetnici, postavit si ji vlastníma rukama. Stavba menší lodě i kajutové jachty je náročná nejen na zručnost, finanční náklady, ale v neposlední řadě i na prostory. Proto historii našeho klubu provází spousta práce i pro získání vhodného objektu.Příprava lodí před závodem

Mezi první jachtaře v Duchcově patřili Láďa Pešina, Mirek Urban a Karel Brožík. Ti také začali v roce 1955 v bývalém Hospitálu v Zámecké zahradě stavět dvě kajutové plachetnice třídy Beluga. Mezi obdivovateli, a pak i pomocníky se objevili Ota Riedel a Jiří Bártl. V roce 1957 se lodě stěhovaly do bývalé „svíčkárny“ v Husově ulici. Zde byl také v tomto roce založen Klub branného vodáctví, zastřešený Svazarmem.

V roce 1955 se již Mirek Urban se svojí Belugou zúčastnil závodu Česká brána na Labi, kdy se tento závod jezdil z Roudnice nad Labem do Drážďan. V tomto roce členové klubu za pomoc při čištění rybníka získali materiál z demolice „hornických domků“ a z tohoto materiálu zahájili v roce 1960 stavbu loděnice v Církvicích na břehu Labe. Příznivců přibývalo, do práce se zapojili např. bratři Šturmové, Vydrové, Malina, Slavík, Šalata a další.

V roce 1963 ustala práce na „svíčkárně“, lodě byly převezeny do Církvic. V Duchcově se objevila další část činnosti klubu - lodní modelářství, od samého počátku pod vedením Václava Vrby. V roce 1965 se klub rozdělil, modeláři zůstali ve Svazarmu a jachtaři utvořili samostatný oddíl jachtingu v TJ Slovan Duchcov pod vedením ČSTV. Předsedou klubu se stal Ota Riedl, který oddíl vedl až do roku 1981. Právě on za vydatné pomoci manželky velice záhy usměrnil činnost oddílu na práci s mládeží.

 

Regata na LipněPo prvním náboru žáků v roce 1968 byly postaveny, opět vlastnoručně, první plachetnice třídy Cadet a Optimist, následoval Finn. Členové oddílu se začali účastnit závodů plachetnic na vodách po celé České republice a dostavily se první úspěchy - posádka Zdeněk Adam, Jan Vochomůrka se v roce 1970 ve třídě Cadet probojovala na Mistrovství ČSSR v Piešťanech a obsadila 17. místo. Závodníci získali první výkonnostní třídy.

Rozvoj v činnosti mládeže pokračoval, oddíl se rozrostl až na 40 členů. V letech 1974-77 velmi aktivně pomáhal Borek Bláha. Oddíl začal sám pořádat závody plachetnic. Nejstarší z nich je Zlatá plachta Barbory. V této době oddíl žil v prostorách dnešní turistické ubytovny Sokola Duchcov.

V roce 1979 získal konečně své sídlo, ve kterém působí dodnes, tj. v bývalých garážích vedle hřiště sokolovny. Členové věnovali stovky brigádnických hodin na rekonstrukci objektu. První etapa byla dokončena již v roce 1980. Od roku 1981 navázal na práci Oty Riedela jako předseda oddílu ing.Zdeněk Adam a vykonává ji dodnes.

Duchcovští jachtaři šilhali samozřejmě i po velké „louži“. A tak již v roce 1971 absolvovali první z nich plavby na Baltu. V průběhu sedmdesátých let se někteří této formě - námořního jachtingu - věnovali soustavně, a tak po absolvování potřebné přípravy a závěrečných zkouškách v roce 1980 získali Petr Berg, Petr Knorr a Václav Vacek dekrety Kapitána námořní plavby st „B“. Již v následujícím roce absolvovali plavbu do Švédska a Dánska. I v dalších letech se někteří členové orientovali na tuto plavbu, a tak v oddíle postavili několik námořních jachet, s nimiž podnikají plavby na Baltu, Jadranu i dalších mořích dodnes. V letech 1983-84 za vydatné podpory MěNV členové oddílu formou akce „Z“ rozšířili loděnici v Duchcově, takže dnes má pěknou klubovnu, dílny, sklad lodí i potřebné sociální zařízení. Vzhledem k tomu, že dříve byla nejbližší řeka Labe, uvítali jachtaři vznik nové vodní plochy Barbora v Oldřichově. Od samého vzniku po zatopení bývalého lomu Barbora hledali možnost získat zde zázemí. Opět po dalších stovkách odpracovaných hodin v akci „Z“, za podpory MěNV Oldřichov, si jachtaři vybudovali v letech 1988-89 loděnici i zde a tady také probíhá hlavní sportovní činnost klubu. Díky tomuto velmi dobrému technickému zázemí se v osmdesátých letech rozvinula činnost oddílu naplno. Byly postaveny další lodě třídy Optimist a Fireball, rozšířil se počet uspořádaných závodů, zvýšil se počet závodníků, opět převážně žáků a dorostenců, rostl počet držitelů výkonnostních tříd. Velkým přínosem pro oddíl byl příchod bratří Rážů, kdy se zejména Břetislav Ráža soustředil na práci trenéra mládeže. Pod jeho vedením vyrůstá dodnes mnoho výborných jachtařů.

Po skončení činnosti TJ Slovan Duchcov v závěru roku 1990 založili členové klubu novou vlastní TJ Vodní sporty Duchcov a pokračovali ve své činnosti.

Závody na Barboře

Všech těchto výsledků bylo možné dosáhnout jen díky obětavé práci většiny členů klubu, díky pomoci města Duchcov i obce Oldřichov a samozřejmě i za pomoci řady sponzorů.

 

Ing.Zdeněk Adam