Smuteční oznámení

03.10.2021 17:40

Se zármutkem všem kamarádům a známím sděluji, že 2.10.2021 zemřela naše dlouholetá členka a obětavá "samaritánka" paní jana Stránská, Vytvářela několik let zázemí zejména pro naše mladé závodníky při společných výpravách na závody s přepravníkem lodí i dalšími prostředky. Byla vždy zdrojem optimismu a dobré nálady. Jano děkujeme!

Zdeněk Adam